יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

ונפגעי פעולות האיבה 2020

אירועי זכרון בשבטי הצופים של הנהגת צבר בצפון אמריקה

טקס זכרון

שבט שמש

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 19:00

להצטרפות לטקס יש ללחוץ

על הקישור

זכרון בסלון

שבט המפרץ

יום חמישי, 23 באפריל, 2020

שעה 18:00

להצטרפות למפגש יש ללחוץ
על הקישור

טקס זכרון

שבט הראל

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 16:00

להצטרפות לטקס יש ללחוץ
על הקישור

מתכון עם זכרון

שבט להבה

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 16:00

פרטים בדף הפייסבוק של השבט

מתכון עם זכרון

שבט אופק

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעות 12:00, 14:00 ו- 16:00

פרטים בדף הפייסבוק של השבט

טקס זכרון

שבט מטר

יום שני, 27 באפריל, 2020

שעה 18:00

להצטרפות לטקס יש ללחוץ
על הקישור

טקס זכרון

שבט תפוח

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 17:00

להצטרפות לטקס יש ללחוץ
על הקישור

טקס זכרון

שבט אלמוג ושבט ברק

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 18:00

להצטרפות לטקס יש ללחוץ
על הקישור

מתכון עם זכרון

שבט הראל ושבט חן

יום שני, 27 באפריל, 2020

שעה 18:00

להצטרפות למפגש יש ללחוץ
על הקישור

זוכרים ומספרים

שבט פעמון

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 19:00

להצטרפות למפגש יש ללחוץ
על הקישור

טקס זכרון

שבט המפרץ

יום שני, 27 באפריל, 2020

שעה 19:00

פרטים בדף הפייסבוק של השבט

טקס זכרון

שבט חן

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 15:00

להצטרפות לטקס יש ללחוץ
על הקישור

טקס זכרון

שבט פסגה

יום ראשון, 26 באפריל, 2020

שעה 17:00

פרטים בדף הפייסבוק של השבט