575 8th Ave, 11th Floor New York, NY 10018

Phone: 212-390-8130

© 2017 by Friends of Israel Scouts, INC. All rights reserved.

designed by ORA Web Design

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • YouTube Classic
  • Tumblr Classic

POLAND DELEGATION

משלחת תנועת הצופים לפולין הינה מסורת ארוכת שנים שעשרות מחניכי התנועה זוכים מדי שנה לקחת בה חלק. החניכים במשלחת חווים חוויה חד פעמית ומשמעותית הן כחניכי הצופים והן כיהודים- ישראליים.

גם לחניכי י"א- י"ב של שבטי הנהגת צבר יש את הזכות וההזמדנות להיות שותפים בפרוייקט המדהים הזה.

משלחת הצופים יוצאת בקיץ הקרוב (7-13 באוגוסט 2019) למסע של 7 ימים בפולין. במסע משתתפים יותר מ-200 חניכי תנועת הצופים מישראל, ארה"ב ומערב אירופה. המסע כולו עובר בקבוצות מעורבות המאפשרות לחניכים להכיר חניכים נוספים משבטים והנהגות אחרות. המסע כולו מועבר בעברית ע"י מדריכי פולין מקצועיים ומדריכים חברתיים.

כל חניכי הנהגת צבר שיצאו למסע יקבלו יומן מסע מתורגם לאנגלית. 

ייחודיות המשלחת

משלחת תנועת הצופים לפולין- 2019 

- ההשתייכות למשלחת של תנועת הצופים, יציאה למסע על חאקי והכרות עם פועלן של תנועות הנוער היהודיות בזמן השואה יוצרת חוויה     מיוחדת שמעוררת תחושות שייכות והזדהות ותורמת לגיבוש הזהות של החניכים

 

החלוקה לאחוות (קבוצות מעורבות) אשר מורכבות מחניכים משבטים, הנהגות ואף מדינות שונות מאפשרת הכרות, העשרה הדדית,           חשיפה לדעות ונקודות השקפה מגוונות ומעודדת סבלנות קבלת השונה וכן משמשת כקבוצת תמיכה לחוויות הרגשיות שעוברים החניכים     במהלך המסע

 

חווית למידה משמעותית דרך הדרכה בגישה הדוגלת בלמידה פעילה של ידע חדש ופירושו, שיקוף והעצמה אישית וכל זה תוך העמדת       החניך במרכז תהליך הלמידה

 

ההדרכה והליווי במסע משלבים בין המימד המקצועי לבין האלמנטים החברתיים- רגשיים. הליווי וההדרכה של כל קבוצה מבוצע ע"י           מדריך מקצועי להוראת השואה וכן שני מדריכי תנועה חברתיים המהווים את המסגרת האחוותית עבור החניכים

 

המסע יוצר מסגרת ייחודית המאפשרת לחניכי הנהגת צבר לעסוק בשיח על הזהות היהודית- ישראלית שלהם אל מול ההיסטוריה של         יהדות אירופה יחד עם חניכים ישראליים

 

המסע לפולין של תנועת הצופים מאושר ע"י משרד החינוך הישראלי

ליצירת קשר- שיר בן דוד

hadrachaeast@israelscouts.org

212-390-8130 X 315