POLAND DELEGATION

משלחת תנועת הצופים לפולין- 2020 

משלחת תנועת הצופים לפולין הינה מסורת ארוכת שנים שעשרות מחניכי התנועה זוכים מדי שנה לקחת בה חלק. החניכים במשלחת חווים חוויה חד פעמית ומשמעותית הן כחניכי הצופים והן כיהודים- ישראליים.

גם לחניכי י"א- י"ב של שבטי הנהגת צבר יש את הזכות וההזדמנות להיות שותפים בפרוייקט מדהים זה.

משלחת הצופים יוצאת בקיץ הקרוב- 5-11 באוגוסט 2020- למסע של 7 ימים בפולין.

במסע משתתפים יותר מ-200 חניכי תנועת הצופים מישראל, ארה"ב ומערב אירופה. המסע כולו עובר בקבוצות מעורבות המאפשרות לחניכים להכיר חניכים נוספים משבטים והנהגות שונות. המסע עובר בעברית ע"י מדריכי פולין מקצועיים ומדריכים חברתיים.

עבור חניכים שרמת העברית שלהם בסיסית עד טובה אך אינם "חושבים בעברית" קיימת אופציה לעבור את המסע באנגלית כך שיוכלו להפיק ממנו את המירב.

כל חניכי הנהגת צבר שיצאו למסע יקבלו יומן מסע מתורגם לאנגלית. 

PHOTO-2019-08-07-16-35-50.jpg

ייחודיות המשלחת

  • ההשתייכות למשלחת של תנועת הצופים, יציאה למסע על חאקי והכרות עם פועלן של תנועות הנוער היהודיות בזמן השואה יוצרת חוויה מיוחדת שמעוררת תחושות שייכות והזדהות ותורמת לגיבוש הזהות של החניכים.

  • החלוקה לאחוות (קבוצות מעורבות) אשר מורכבות מחניכים משבטים, הנהגות ואף מדינות שונות מאפשרת הכרות, העשרה הדדית,       חשיפה לדעות ונקודות השקפה מגוונות ומעודדת סבלנות קבלת השונה. בנוסף, משמשת כקבוצת תמיכה לחוויות הרגשיות שעוברים החניכים במהלך המסע.

  • ההכנה המשמעותית לפני המסע המאפשרת למידה, עיבוד רגשי ואישי ומוכנות מרובה לחוויה. ההכנה כוללת: ראיון התאמה, סמינר הכנה בארה"ב, סמינר הכנה בישראל ויום סיכום לאחר החזרה לישראל.

  • חווית למידה משמעותית דרך הדרכה בגישה הדוגלת בלמידה פעילה של ידע חדש ופירושו, שיקוף והעצמה אישית וכל זה תוך העמדת   החניך במרכז תהליך הלמידה.

  • ההדרכה והליווי במסע משלבים בין המימד המקצועי לבין האלמנטים החברתיים- רגשיים. הליווי וההדרכה של כל קבוצה מבוצע ע"י       מדריך מקצועי להוראת השואה וכן שני מדריכי תנועה חברתיים המהווים את המסגרת האחוותית עבור החניכים.

  • המסע יוצר מסגרת ייחודית המאפשרת לחניכי הנהגת צבר לעסוק בשיח על הזהות היהודית- ישראלית שלהם אל מול ההיסטוריה של     יהדות אירופה, ושל משפחתם האישית, יחד עם חניכים ישראליים.

  • המסע לפולין של תנועת הצופים מאושר ע"י משרד החינוך הישראלי.

             ליצירת קשר- נוי צונג,

         רכזת הדרכה, הנהגת צבר

 hadrachawest@israelscouts.org